Open house 2022

กำหนดการ

วันที่ หัวข้อ ไฟล์
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 การวิจัยและนวัตกรรมด้านการรองรับสังคมสูงวัย กดเพื่อดู
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 การวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กดเพื่อดู
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 การวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร กดเพื่อดู
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ กดเพื่อดู
วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2565 การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม กดเพื่อดู
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 การวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง กดเพื่อดู
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 การวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ กดเพื่อดู
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 การวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ กดเพื่อดู